Mobilitat i Projectes Internacionals

La realització dels projectes europeus Erasmus + suposa la introducció de la dimensió europea en l’educació, treballar a Europa i per Europa. Conseqüentment es produeix una repercussió a tots els nivells: nivell de competències lingüístiques, canvi de dinàmica del centre, obertura cap a l’exterior…
La innovació educativa i les bones pràctiques formen part de l’ideari pedagògic de centre La Salle perquè entenem que són fonamentals per a una educació de qualitat. Per això, el Col·legi La Salle Palma té la intenció de participar en aquells projectes de cooperació internacional que, en línia amb el nostre objectiu de millora contínua de la qualitat educativa, es duguin a terme dins del programa Erasmus i versin sobre: modernització i globalització de l’educació, innovació educativa, bones pràctiques docents, suport a la creativitat, educació el valors…entre altres; amb institucions, organitzacions o empreses de tota Europa.

 Per això el Pla de Desenvolupament Europeu del col·legi es vertebra en les següents dimensions:

 Dimensió Didàctica

Objectiu: Adquirir noves metodologies educatives i noves habilitats de treball.

La nostra raó de ser per a desenvolupar el nostre projecte es basa en la ferma necessitat d’actualitzar la tasca dels nostres professors i resta de personal, especialistes en llegua estrangera o no.

Necessitem:

– Noves metodologies i activitats en l’ensenyament. En aquest sentit, en el nostre projecte, els aspectes en els quals volem una actualització i un desenvolupament estan en l’Aprenentatge Basat en Projectes ABP.
– Ampliació de coneixements en pràctiques, metodologia i eines digitals.
– Millora del procés aprenentatge-ensenyament.
– Incorporació de pràctiques que motivin als nostres alumnes, lluitant contra l’abandó escolar i la falta d’interès.

Dimensió europea del centre: intercultural i formativa vivencial

Objectiu: Internacionalitzar el col·legi, donar suport a accions més enllà de l’àmbit local a un ambient obert  i flexible.

Necessitem:

– Augment de les mobilitats de les persones.
– Obertura cap a l’exterior.
– Establir de relacions amb altres institucions
– Trobades amb altres professionals: intercanvis d’experiències, idees i establir de contactes per a possibles col·laboracions futures.
– Desenvolupament de valors europeus: contactes amb altres cultures, aprenentatge en un context cultural, social, educació en valors.

Dimensió lingüística i comunicativa

Objectiu: Millorar les competències curriculars en llengües estrangeres.

Necessitem:

– Millora en el nivell de diferents llengües i la competència comunicativa del nostre alumnat.
– Promoció de la diversitat lingüística: el multilingüisme, valor fonamental de la formació i riquesa cultural.
– Processos d’immersió real a països amb la llengua estudiada o vehicular.
– Millora de la comunicació i realització de tasques en altres projectes europeus (KA2).

Antecedents i organització

En el nostre centre, des de 2016 hem participat en dos projectes de mobilitat d’estudiants KA102 per a cicles formatius de grau mitjà. En el marc del primer, en 2017, quatre alumnes de cicle formatiu de Tècnic d’Atenció a les Persones en situació de Dependència (TAPSD), van fer la segona part de la Formació en Centres de Treball (FCT) a Dublín. L’any 2018, sis alumnes van fer la meitat de les seves pràctiques de TAPSD i Tècnic de Farmàcia i Parafarmàcia (TFP) a Cracòvia (Polònia). L’experiència va ser molt positiva per a tots els participants que van veure reforçades les seves competències lingüístiques i la seva capacitat de treball en entorns diferents a l’habitual.

Per al bon funcionament del programa Erasmus+, el nostre col·legi ha creat el Departament de Mobilitat i Projectes Internacionals. Departament que coordina tots els projectes de mobilitat del Col·legi La Salle Palma amb representació de tots els nivells educatius i formatius.

Les mobilitats en marxa pel curs escolar 2019/2020

 

– Ka102 CFGM en consorci: Projecte 2018-1-es102-ka102-048787 Mobilitat d’alumnes i professors de GFGM per a FCT
Catorze alumnes a Cracòvia, Irlanda i Malta TFP i TAPSD, dos professors una Setmana de Job Shadowing

– Ka102 CFGM en consorci: Projecte 2019-1-es102-ka102-062779 Mobilitat de professors De CFGM per a  FCT, mobilitat Expert
Mobilitats per determinar.

– Ka108 CFGS en consorci: Projecte 2019-1-es01-ka103-062035 Mobilitat d’alumnes i professors de CFGS per a FCT
Quatre alumnes 102 dies de pràctiques a destinacions per determinar.

– Ka101 Educació Escolar Líders- Projecte 2019-1-es01-ka101-063491 Mobilitat de les persones per motius d’aprenentatge i Mobilitat de professors d’educació escolar: formació en gamificació i ABP.

Quatre professors una setmana Job Shadowing a Polònia i pendent de destinació,  dos cursos de formació pendent de determinar