Departament d’Orientació

Departament d’Orientació

 

 Què fem?

– Assessorament dels alumnes, els professors i les famílies.

– Orientació escolar i professional dels alumnes.

– Atenció als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (ANESE).

– Reforç educatiu als alumnes amb dificultats d’aprenentatge.

Atenció a la diversitat:

Atenció als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu i amb dificultats de l’aprenentatge, amb els següents objectius:

– Proporcionar un medi educatiu el menys restrictiu i més ric possible als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, dificultats d’aprenentatge, desfavorits per condicions de salut o diverses realitats personals o socials desfavorables.

– Desenvolupar la competència curricular i social d’aquests alumnes.

Orientació acadèmica i professional:

Els objectius d’aquest programa són:

– Conèixer l’estructura general del sistema educatiu, així com l’oferta formativa del context en funció dels interessos dels alumnes.

– Proporcionar mitjans per a l’autoconeixement de les possibilitats, les capacitats i els interessos personals a l’hora d’escollir un itinerari formatiu o acadèmic.

– Conèixer el sistema productiu i laboral més immediat potenciant la investigació sobre les famílies professionals.

– Adquirir les habilitats necessàries per a la presa de decisions i la seva aplicació en l’elecció d’un itinerari educatiu o professional ajustat.

Pla d’Acció Tutorial:

– Garantir l’acció Tutorial coherent, contínua i compartida per a tot l’alumnat.

– Afavorir dins cada grup classe, el coneixement mutu i la seva dinamització creant un ambient acollidor.

– Contribuir a l’orientació personal, acadèmica i professional a partir d’un coneixement i comprensió personal de cada un dels alumnes, estimulant i participatiu en el qual es fomentin els valors democràtics.

– Afavorir la coordinació de l’activitat educativa entre els membres dels equips docents.

– Detectar les necessitats educatives dels alumnes i ajustar la resposta educativa a partir dels nous programes o d’altres que es puguin elaborar, amb especial referència als alumnes amb necessitats educatives especials.

Podeu contactar amb nosaltres telefonant a la centraleta: 971 60 63 97.

El Departament d’Orientació ofereix el servei d‘Escola de Pares en xarxa, junt amb altres centres La Salle.

També estableix una programació anual, juntament amb l’Amipa, de xerrades i tallers per a pares. Mireu calendari.