Equip directiu i organigrama del centre

 EQUIP DIRECTIU

equip-directiu-16-17-logo

Àrea

Responsable

Direcció general

Mª del Mar Carbonell

Direcció tècnica infantil i primària

Caterina Rigo

Direcció tècnica secundaria

Sabrina Van Steen

Director de comunitat

G. Fidel Pérez

Coordinador àrea de qualitat

Pepe Mejías

Coordinador identitat

G. Paco Chiva

Cap d’estudis infantil

Patricia Llamas

Cap d’estudis primària

Carme Cardell

Cap d’estudis ESO

Joan Ensenyat

Cap d’estudis batxiller

Alex Sánchez-Monge

Cap d’estudis cicles formatius

CFGM: Toni Matas

CFGS: Pablo Picón

Coordinador INNV

Víctor Flores

José Luís Navio

Coordinador cicle primària Bloc 1

Mª Antònia Moncadas

Coordinador cicle primària Bloc 2

Consuelo Jiménez

Coordinador ESO 1

Mateu Cladera

Coordinador ESO 2

Pere Bergas

Coordinador departament d’orientació

Carme Malberti

 

 ORGANIGRAMA DEL CENTRE organigrama-personal-docente