Organigrama de centre

Equip directiu

Caterina Rigo

Caterina Rigo

Directora tècnica d'Educació Infantil i Primària

Joan Enseñat

Joan Enseñat

Director general de centre

Pedro Llofriu

Pedro Llofriu

Director tècnic d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

Germà Fidel Pérez

Germà Fidel Pérez

Director de la comunitat de germans

Antònia Ferrà

Antònia Ferrà

Cap d'estudis d'educació infantil

Guillermo Grech

Guillermo Grech

Cap d'estudis d'educació secundària obligatòria

Maria Antònia Moncadas

Maria Antònia Moncadas

Cap d'estudis d'educació primària

Pablo Picón

Pablo Picón

Cap d'estudis de cicles formatius

Jose Ángel Ruiz

Cap d'estudis de batxillerat

Germà Juan Antonio Martínez

Germà Juan Antonio Martínez

Responsable d'identitat i caràcter pròpi de centre

Carme Malberti

Cap del departament d'orientació

José Antonio Mejias

José Antonio Mejias

Cap de qualitat de centre