Bústia

 

Utilitzau aquest canal per formular els vostres suggeriments, queixes, felicitacions i reclamacions. En tots els casos, us respondrem al més aviat possible. Agraïm sincerament la vostra participació.

Els suggeriments, les queixes i les felicitacions són manifestacions dels usuaris en relació a les seves expectatives respecte als serveis del centre i alhora esdevenen mecanismes actius de participació de la comunitat educativa de gran importància per al centre. Els suggeriments, les queixes i les felicitacions proporcionen una informació i retroalimentació valuoses per millorar, d’una banda, la satisfacció dels usuaris i, de l’altra, uns processos interns que donen lloc a la prestació de serveis de qualitat. 

Teniu en compte que:

– S’entén per suggeriment la manifestació d’un usuari en la qual transmet una idea amb la qual pretén millorar la qualitat dels serveis que ofereix el centre.

– S’entén per queixa l’exposició d’una incidència que ha tengut lloc durant la prestació d’un servei del centre que produeix a la persona que reclama la percepció d’ineficiència o d’actuació inadequada.

– S’entén per felicitació la manifestació d’un usuari en la qual transmet la seva satisfacció per la prestació d’un servei del centre. Podeu expressar la vostra felicitació a qualsevol membre o equip de la comunitat educativa.

Una reclamació és la sol·licitud que fa un usuari quan considera que el servei rebut s’ha prestat de manera incorrecta. Les reclamacions s’han de presentar en paper i per escrit, tal com indica el nostre sistema de gestió, a la recepció del centre. En podeu descarregar el document: