Batxillerat

L’alumne és l’autèntic protagonista de la seva formació, la implicació directa amb el professorat que l’orienta en el seu projecte de vida i en la continuació dels seus estudis.

L’èxit dels resultats dels alumnes es basen en aquests principis clau:

Acompanyament proper i atenció individualitzada de l’alumnat. Amb tutories individualitzades, informació actualitzada sobre orientació acadèmica i professional, atenció a les necessitats educatives dels alumnes, oferint les adaptacions metodològiques necessàries.

La preocupació de tots per l’excel·lència acadèmica. Amb una actitud de millora contínua, el nostre professorat aconsegueix una bona preparació dels seus alumnes per l’accés als seus estudis posteriors.

L’etapa s’organitza amb aules matèria per millorar treball específic a cada assignatura.

La formació humana es segueix desenvolupant amb sortides, participació amb voluntariat, grups de fe, col·laboració amb les nostres ONG’s, projecte HARA-interioritat, projecte d’Acció Social i projecte de Pastoral.

Som centre examinador de la Universitat d’Oxford possibilitant que l’alumne surti amb els certificats d’idiomes reconeguts a Europa.

Oferim quatre itineraris formatius a Batxillerat:

Batxillerat Humanístic, Batxillerat Social, Batxillerat Científic i Batxillerat Tecnològic, amb els que els alumnes poden preparar el seu accés a estudis universitaris de qualsevol branca de coneixements.

L’horari de les classes és de matí; de 7.55 a 13.50 hores; dilluns i dimarts fins les 14.50h.

La preparació dels nostres professors i l’equip directiu, pendents dels canvis educatius i innovacions metodològiques; formant-se i assumint els nous reptes educatius.

Coordinats per l’equip directiu d’etapa format pel cap d’estudis i direcció tècnica.