Batxillerat

HORARI ESCOLAR BATXILLERAT:

Dilluns i dimarts: : de 7.55 a 14.50 hores

Dimecres, dijous i divendres: de 7.55 a 13.45 hores

El batxillerat comprèn dos cursos acadèmics i s’estructura en tres itineraris:

− Humanístic

− Científic i tecnològic

Social

Quatre tipus de matèries: troncals, troncals d’opció, específiques obligatòries i específiques optatives.

Vestuari de l’etapa per Educació Física:

– És d’ús obligatori la roba esportiva pròpia del col·legi per les classes d’Educació Física.

ALGUNS ESTUDIS UNIVERSITARIS VINCULATS ALS ITINERARIS

HUMANITATS: Ciències polítiques, Dret, totes les filologies, tant modernes com clàssiques, Història, Història de l’art, Humanitats, Periodisme, Publicitat i relacions públiques, Mestre, Educació Social, Gestió i administració pública, Turisme.

SOCIALS: Administració i Direcció d’empreses, Ciències polítiques, Dret, Economia, Història, Publicitat i relacions públiques, Sociologia, Ciències empresarials, Educació social, Estadística, Gestió i Administració pública, Relacions laborals, Teràpia Ocupacional, Treball Social, Turisme, Mestre, Investigació privada, Criminologia

CIÈNCIES: Farmàcia, Medicina, Odontologia, Veterinària, Biologia, Geologia, Química, Física, Fisioteràpia, Infermeria, Podologia, Ciències ambientals, Enginyeries (Agrònoma, Industrial, Química, Forestal), Enginyeries tècniques (Forestal, Electricitat, Electrònica, Mecànica, Química, Tèxtil, Naval), Arquitectura tècnica, Mestre, Òptica, Psicologia.

TECNOLOGIA: Física, Matemàtiques, Administració i direcció d’empreses, Arquitectura, Economia, Mestre, Enginyeries (Agronòma, Camins, canals i ports, Forestal, Telecomunicacions, Industrial, Informàtica, Naval, Química), totes les enginyeries tècniques, Arquitectura tècnica.

MATÈRIES

Pdf amb les matèries de batxillerat