Educació Primària

L’any que compleixen sis anys comencen l’escolarització obligatòria amb l’etapa de primària. Aquesta consta de sis cursos que es distribueixen en tres cicles de dos cursos. Tenim quatre aules per nivell.

Fem una hora de tutoria en la qual es treballa el desenvolupament integral de l’alumne amb continguts i valors de respecte, solidaritat, justícia i altres valors del nostre ideari.

Contam amb tutors especialistes a les diferents àrees; per exemple, en l’àrea d’educació física els alumnes utilitzen les nostres instal·lacions: la piscina, el pavelló cobert, els camps de futbol…

Esteim adherits al Pla Plurilingüe de la Conselleria, i això implica una atenció cap a l’anglès. Es treballa amb la metodologia ECA (estructura d’aprenentatge cooperatiu), amb la qual es fomenta i s’aprèn a fer feina en equip.

Treballam amb diferents programes d’innovació com Ulisses, que desenvolupa les diferents intel·ligències creativa, logicocognitiva i motora; HARA, que desenvolupa la interioritat; i Pla Lector, per fomentar el gust per la lectura.

Vestuari de l’etapa:

– És d’ús obligatori la roba esportiva pròpia del col·legi per a les classes d’educació física, sortides culturals i excursions.

(A primer cicle d’Educació Primària és també obligatori la bata del col·legi per a tot el curs escolar. Els mesos de calor no és necessari la bata si s’utilitza la roba esportiva)

HORARI ESCOLAR

INFANTIL i PRIMÀRIA:

Setembre i juny: de 9 a 14 hores

D’octubre a maig: de 9 a 12.30 hores i de 15 a 17 hores