QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT?

 • Identitat del responsable: H.H.E.E.C.C. CENTRE LA SALLE PALMA (CIF R0700046F)
 • Adreça física: Camí de Son Rapinya, 29. Palma, Illes Balears
 • Correu elecgtrònic: rgpd@lasallevp.es
 • Telèfon: 971606397

QUINES DADES PERSONALS TRACTAM?

En el marc dels diferents tractaments d’activitats dutes a terma a l’organització, se n’obtenen els tipus següents:

 • Dades de caràcter identificatiu
 • Dades acadèmiques professionals
 • Detalls de treball

AMB QUINA FINALITAT I EN QUINS CASOS ESPECÍFICS TRACTAM LES DADES PERSONALS?

A https://palma.lasalle.es/ tractam les dades personals amb les finalitats següents:

 • Contacte: respondre les sol·licituds d’informació rebudes sobre els productes i els serveis que oferim, així com donar resposta a qualsevol altre tipus de pregunta que enviïn els usuaris.
 • Treball: dur a terme processos interns de selecció de personal, tant actuals como futurs.
 • Matriculació: gestionar les sol·licituds d’ingrés dels alumnes al centre escolar.

Amb les dades personals obtengudes no elaborarem perfils ni durem a terme decisions automatitzades.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓN PER AL TRACTAMENT DE LES DADES?

A l’organització podem tractar informació de caràcter personal per a:

 • Consentiment: en accedir a la nostra web i emplenar els formularis o enviar-nos dades a través dels mitjans de contacte electrònic indicats, acceptau aquesta política de privacitat. És per això que ens basam en el consentiment de l’usuari per al tractament de les seves dades. De manera addicional, us informam que només utilitzarem la informació de caràcter personal en virtut d’aquesta política de privacitat i, amb caràcter general, sol·licitarem el vostre consentiment per a usos amb finalitats diferents d’aquells per als quals els atorgàreu inicialmente. Finalment, us informam que podeu retirar el consentiment en qualsevol moment, només haureu de posar-vos en contacte amb nosaltres a través dels mitjans indicats en aquesta política de privacitat.

Perquè puguem respondre les vostres sol·licituds, ens haureu de proporcionar la informació mínima sol·licitada. En cas contrari, no us podrem atendre.

DURANT QUANT DE TEMPS CONSERVAM LES DADES PERSONALS?

A https://palma.lasalle.es/ conservam les dades personals durant els terminis següents:

 • El període establert per la llei.
 • El període necessari para complir amb les obligacions operatives.

Conservarem les vostres dades mentre siguin útils per a la finalitat per a la qual s’obtengueren i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades, d’acord amb les normatives abans exposades, a més dels períodes establerts per la normativa aplicable d’arxius i documentació.

AMB QUI COMPARTIM LES DADES PERSONALS?

Per complir les finalitats abans esmentades, podem compartir les dades personals amb:

 • Proveïdors de serveis que duen a terme serveis a nom nostre

Així mateix, us informam de la transferència de dades fora de l’Espai Econòmic Europeu, basada en l’existència de garanties adequades de conformitat amb el Reglament general de protecció de dades. Aquestes garanties queden a disposició de qui les sol·liciti expressament a rgpd@lasallevp.es.

QUINS DRETS PODEU EXERCIR?

Segons la normativa europea els drets que podeu exercir són els següents:

 • Accés, teniu dret a obtenir del responsable del tractament la confirmació de si s’estan tractant o no dades personals que us concerneixen.
 • Rectificació, teniu dret a sol·licitar la modificació de les dades que siguin inexactes o incompletes.
 • Oposició, teniu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades personals o al cessament d’aquestes.
 • Decisions individuals automatitzades, teniu dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les vostres dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeix efectes jurídics sobre ell o que l’afecta negativament.
 • Limitació, teniu dret a suspendre el tractament de les vostres dades personals en situacions determinades.
 • Supressió o oblidament, teniu dret a suprimir les vostres dades personals.
 • Portabilitat, teniu dret a rebre les dades personals que heu facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat i clar, i a transmetre-les a un altre responsable.

El termini màxim per a la resolució de la sol·licitud és de 30 dies des de la seva recepció i es pot prorrogar com a màxim durant un període de dos mesos sempre que sigui necessari.

Podeu exercir els vostres drets a través dels mitjans següents:

 • Enviant un correu electrònic a rgpd@lasallevp.es, en el qual aporteu documentació que acrediti la vostra identitat (còpia de l’anvers del document nacional d’identitat o equivalent).
 • Enviant un correu postal a Camí de Son Rapinya, 29, Palma, Illes Balears, en el qual aporteu documentació que acrediti la vostra identitat (còpia de l’anvers del document nacional d’identitat o equivalent).
 • En qualsevol cas, podeu demanar la tutela de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seva pàgina web.

TRACTAMENT DE DADES DE MENORS

 • H.H.E.E.C.C. CENTRE LA SALLE PALMA prohibeix expressament que aquells menors que no tenguin l’edat mínima prevista legalment en la normativa vigent per poder consentir el tractament de les seves dades personals per si mateixos els les proporcionin sense el consentiment previ dels seus pares, tutors o representants legals.
 • H.H.E.E.C.C. CENTRE LA SALLE PALMA vetlarà por la utilització adequada de les dades dels menors i garantirà el respecte a les lleis que els siguin aplicables amb les mesures que raonablement siguin oportunes.
 • Si els pares, els tutors o els representants legals d’aquests menors detecten un tractament de dades no autoritzat, podran presentar les seves consultes o reclamacions enviant un correu electrònic a rgpd@lasallevp.es.

CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Eventualment, aquesta política de privacitat es pot revisar per tal d’actualitzar els canvis en la legislació vigent, els procediments de recollida i utilització de la informació de caràcter personal o l’aparició de serveis nous o l’exclusió d’altres. Aquests canvis es faran vigents a partir de la seva publicació a la web, per la qual cosa és important que, per tal de romandre informat sobre els canvis possibles, reviseu regularment aquesta política de privacitat.