Objectius Generals

Contribuir al creixement integral de l’alumnat; desenvolupant l’autonomia, la fortalesa emocional, el pensament crític, obert i expansiu, per arribar a ser els protagonistes en la construcció dels seus projectes personals, com agents actius per una societat millor.

 

Alumnes

– Desenvolupar el pensament, habilitats i actituds creatives.

– Involucrar-se amb el seu equip o grup de referència amb actituds de compromís i responsabilitat.

 

Educadors 

– Planificar la tasca docent amb activitats que facilitin la creativitat, mitjançant metodologies d’aprenentatge actiu i significatiu.

– Considerar tot el procés d’avaluació i seguiment de l’alumne com un procés de millora, tenint en compte el desenvolupament integral de l’alumne i no únicament la
qualificació.

  

Famílies

Participar a les dinàmiques del centre i prendre consciència de la importància de la seva col·laboració amb la tasca educativa dels seus fills.