Educació Infantil

La metodologia de L’AFECTE I LA TENDRESA, dues qualitats necessàries que ens permetran acostar-nos als nostres alumnes perquè aprenguin a sentir-se a gust i estimats a l’escola.

Interioritzant el “SOM CAPAÇ!”, dia a dia desenvolupam l’autonomia, amb seguretat i  amb alegria, descobrint, explorant i vivint experiències d’aprenentatge.

 Al pavelló d’educació infantil disposam d’aules de referència, pels alumnes més petits amb una tutora cada una i amb personal de suport. I utilitzam diferents zones i ambients d’aprenentatge tant interior com exterior per experimentar i explorar (hort, patis, aula sensorial, psicomotricitat, aula d’anglès…)

Iniciam l’aprenentatge d’altres llengües des del primer nivell: educam l’oïde per ser capaç d’entendre i anar aprenent nous idiomes a més de desenvolupar la llengua materna. Tres sessions a tots els cursos de l’etapa. De manera lúdica i natural, acompanyats del seu mestre (teacher), iniciaran el desenvolupament de la seva competència lingüística en anglès.

El Nou Context d’Aprenentatge (NCA) és un marc de referència basat en l’aprenentatge competencial, experiencial, transversal, instrumental, social, adaptatiu i, alhora, contextualitzat en cadascuna de les obres educatives de La Salle. El Nou Context d’Aprenentatge (NCA) que ja es viu a les aules de La Salle se sustenta sobre una innovadora proposta metodològica basada en diferents àmbits d’aprenentatge:

– Acollida: Per a acollir a l’alumnat, per a planificar el dia, per a treballar rutines, per a interessar-nos pels qui estan i per a preguntar-nos pels quals no han vingut avui a la nostra trobada.

– Projecte: Per a aprendre continguts, per a investigar i per a compartir aprenentatges.

– Entorn de nivell: Per a comunicar-nos en diferents llengües, per a comprendre la lògica de l’entorn, per a connectar cos i ment, per a gestionar les emocions, per a descobrir la nostra fe i per a valorar els nostres costums.

– Entorn internivell: Per a gaudir jugant, per a aprendre amb Creativitat i per a la construcció de l’ésser des del manipulatiu.

– Tancament: Per a recordar el treballat, per a revisar el planificat, per a avaluar, per a celebrar i per a acomiadar-nos fins a l’endemà.

Treballem totes les àrees de manera activa i globalitzada i mitjançant l’aprenentatge significatiu, la manipulació i l’experimentació.

Donam molta importància al treball amb valors (intel·ligència emocional) i l’atenció a la diversitat des d’on treballem una adequada socialització i primeres amistats dels alumnes.

La comunicació entre l’escola i la família és imprescindible per a nosaltres, per tal motiu, les nostres portes s’obrin sovint convidant a la participació de pares, mares, padrins, germans, etc. en diferents tallers i activitats al llarg del curs.

La roba per assistir a les sessions de psicomotricitat i a les sortides o excursions és el xandall propi de l’escola.

L’horari es jornada partida d’octubre a maig ( matins de 9 h a 12.30 h i horabaixes de 14:50 h a 16:20 h), els mesos de juny i setembre es fa jornada contínua de 9h a 14h.

Utilitzem una bata per a la feina de l’aula que ens permet manipular, pintar i experimentar sense por a embrutar o fer malbé la roba de casa.

 L’etapa d’infantil dura tres cursos escolarsComptam amb quatre línies a cada nivell (a cada edat 3, 4 i 5 anys).

 L’equip docent de l’etapa d’infantil està compost per dotze tutores, dos professors d’anglès, l’equip de suport pedagògic (mestra d’Audició i Llenguatge, mestra de Pedagogia Terapèutica, Auxiliars Tècnics Educatius i Orientadora de l’etapa), i la cap d’estudis.