Educació Infantil

La metodologia de L’AFECTE I LA TENDRESA, dues qualitats necessàries que ens permetran acostar-nos als nostres alumnes perquè aprenguin a sentir-se a gust i estimats a l’escola.

Interioritzant el “SOM CAPAÇ!”, dia a dia desenvolupam l’autonomia, amb seguretat i  amb alegria, descobrint, explorant i vivint experiències d’aprenentatge.

 Al pavelló d’educació infantil disposam d’aules de referència, pels alumnes més petits amb una tutora cada una i amb personal de suport. I utilitzam diferents zones i ambients d’aprenentatge tant interior com exterior per experimentar i explorar (hort, patis, aula sensorial, psicomotricitat, aula d’anglès…)

Iniciam l’aprenentatge d’altres llengües des del primer nivell: educam l’oïde per ser capaç d’entendre i anar aprenent nous idiomes a més de desenvolupar la llengua materna. Tres sessions a tots els cursos de l’etapa. De manera lúdica i natural, acompanyats del seu mestre (teacher), iniciaran el desenvolupament de la seva competència lingüística en anglès.

Amb metodologies actives i innovadores i la integració dels programes La Salle al currículum, asseguram el desenvolupament d’un bon equilibri psicomotriu (àrea motora), del càlcul i lògica matemàtica (metodologies manipulatives), estimulació primerenca de la intel·ligència (ULISES), desenvolupament de la creativitat (CREA), de la interioritat (HARA).

Treballem totes les àrees de manera activa i globalitzada i mitjançant l’aprenentatge significatiu, la manipulació i l’experimentació.

Donam molta importància al treball amb valors (intel·ligència emocional) i l’atenció a la diversitat des d’on treballem una adequada socialització i primeres amistats dels alumnes.

La comunicació entre l’escola i la família és imprescindible per a nosaltres, per tal motiu, les nostres portes s’obrin sovint convidant a la participació de pares, mares, padrins, germans, etc. en diferents tallers i activitats al llarg del curs.

La roba per assistir a les sessions de psicomotricitat i a les sortides o excursions és el xandall propi de l’escola.

L’horari es jornada partida d’octubre a maig ( matins de 9 h a 12 h i horabaixes de 14:30 h a 16:30 h), els mesos de juny i setembre es fa jornada contínua de 9h a 14h.

Utilitzem una bata per a la feina de l’aula que ens permet manipular, pintar i experimentar sense por a embrutar o fer malbé la roba de casa.

 L’etapa d’infantil dura tres cursos escolarsComptam amb quatre línies a cada nivell (a cada edat 3, 4 i 5 anys).

 L’equip docent de l’etapa d’infantil està compost per dotze tutores, dos professors d’anglès, l’equip de suport pedagògic (mestra d’Audició i Llenguatge, mestra de Pedagogia Terapèutica, Auxiliars Tècnics Educatius i Orientadora de l’etapa), i la cap d’estudis.

CatalanEnglishFrenchGermanRussianSpanish