Educació Infantil

Els alumnes comencen l’escolaritat l’any que compleixen els tres anys. Al nostre col·legi oferim quatre aules amb vint-i-cinc alumnes cada una per a nins d’aquesta edat. Tenim per a aquests alumnes dues sessions setmanals d’anglès. Comptam amb una professora especialista en audició i llenguatge, una professora de pedagogia terapèutica, una auxiliar tècnica educativa, una puericultora i una orientadora escolar.

Els serveis complementaris són: aula matinera i menjador escolar amb cuina pròpia; els nins de primer nivell fan una migdiada. Cada trimestre hi ha sortides culturals per conèixer millor l’entorn.

Els alumnes de segon nivell, en començar el curs, es distribueixen en quatre grups per facilitar les habilitats socials entre iguals. Augmenten a tres les sessions setmanals d’anglès i treballen per racons d’interès, emprant estructures cooperatives i potenciant l’aprenentatge vivencial, experimental i significatiu dels nins. A més del serveis de tres anys, oferim activitats extraescolars esportives i culturals.

En acabar el tercer nivell d’infantil comencen la nova etapa de primària.

Vestuari de l’etapa:

– És d’us obligatori la roba esportiva pròpia del col·legi per les classes de psicomotricitat, sortides culturals i excursions.

– Així com la bata del col·legi per a tot el curs escolar. Els mesos de calor no és necessari la bata si s’utilitza la roba esportiva.