ESO

Arriba el moment d’aplicar coneixements i posar en pràctica l’autonomia, la planificació, l’esforç i el treball personal.

 En aquest període de grans vivències, es produeixen les primeres eleccions cap el que serà el futur professional i social, els primers enamoraments i les grans amistats de per vida, l’establiment de valors que guiaran les seves accions…

 L’acompanyament del professorat és constant i proper, en aquesta etapa on es comença sent un nin/a i se finalitza essent un/a jove.

Els alumnes són els protagonistes del seu procés d’aprendre a aprendre i els seus professors mediadors entre ells i el coneixement.  Es treballa de forma cooperativa, ja que el company també és una font d’aprenentatge i complement del que volem construir.

 Aquesta etapa manté la coherència necessària amb l’educació primària i amb les etapes postobligatòries, per tal d’assegurar una transició adequada de l’alumnat entre etapes i facilitar la continuïtat en el seu procés educatiu.

 Aspectes bàsics i quotidians del nostre projecte educatiu són: el treball cooperatiu, la pedagogia innovadora, l’aprenentatge basat en projectes, l’ús de les noves tecnologies a l’aula, així com l’ús de dispositius mòbils (iPad) com a eina escolar de l’alumne, el desenvolupament integral de l’alumne i de la seva interioritat, l’atenció a la diversitat, l’acompanyament i la convivència, l’educació en valors …

 L’etapa està estructurada en quatre nivells acadèmics, amb cinc grups per nivell. Existeixen diferents agrupacions per atendre a la diversitat ( diversificació a 3r i 4t).

L’oferta d’optatives i la gran possibilitat de recursos i espais que ofereix la nostra escola, creix a mesura que l’alumne avança de nivell amb diferents matèries optatives i de modalitat.

L’horari, en jornada de matí de les 07.55 h a 13.55 h .

 Equip docent: Cada aula compta amb un professor tutor i s’enriqueix amb l’especialització d’un professor referent per a cada assignatura.

L’equip docent de secundària es complementa amb el professorat de suport (Audició i Llenguatge, Atenció a la Diversitat, Pedagogia Terapèutica, Auxiliar Tècnic Educatiu i  Orientador escolar).

Coordinats per l’equip directiu d’etapa compost pels coordinadors de cicle, Cap d’estudis i direcció tècnica.