ESO

Per començar l’Educació Secundària Obligatòria cal tenir aprovada l’Educació Primària.

Normalment quan el nin fa 13 anys ha de ser a 1r d’ESO. A ESO continuam amb la pedagogia de l’aprenentatge cooperatiu.

Al nostre centre tenim cinc línies a ESO i quatre programes de diversificació curricular (dos a tercer i dos a quart d’ESO).

Vestuari de l’etapa per Educació Física:

– És d’ús obligatori la roba esportiva pròpia del col·legi per a les classes d’Educació Física.

HORARI ESCOLAR:

Dilluns, dimecres i dijous: de 7.55 a 13.45 hores

Dimarts: de 7.55 a 12.50 hores i de 15.00 a 17.00 hores

Divendres: de 7.55 a 12.50 hores

1rESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

Matèries comunes

Ciències de la Naturalesa

Ciències Socials , Geografia i Història

Educació Física

Llengua i Literatura Catalana

Llengua i Literatura Castellana

Llengua Estrangera (Anglès)

Matemàtiques

Educació Plàstica i Visual

Música

Religió Catòlica

Física i Química

Ciències Socials , Geografia i Història

Educació Física

Llengua i Literatura Catalana

Llengua i Literatura Castellana

Llengua Estrangera (Anglès)

Matemàtiques

Educació per la Ciutadania

Tecnologia

Religió Catòlica

Biologia i Geologia

Física i Química

Ciències Socials , Geografia i Història

Educació Física

Llengua i Literatura Catalana

Llengua i Literatura Castellana

Llengua Estrangera (Anglès)

Matemàtiques

Tecnologia

Religió Catòlica

Assignatures troncals

Matemàtiques acadèmiques o matemàtiques aplicades

Ciències Socials , Geografia i Història

Educació Física

Llengua i Literatura Catalana

Llengua i Literatura Castellana

Llengua Estrangera (Anglès)

Religió Catòlica

Matèries optatives

Segona Llengua Estrangera (Alemany)

Música

(Triar-ne una)

Segona Llengua Estrangera (Alemany)

Educació Plàstica i Visual

(Triar-ne una)

Optatives de modalitat acadèmica

Biologia i Geologia

Física i Química

Economia

Llatí

(triar-ne dues)

Optatives de modalitat aplicada

Tecnologia

Ciències aplicades a l’activitat professional

Optatives

Tecnologia

Educació Plàstica i Visual

Segona Llengua Estrangera (Alemany)

Informàtica

Cultura clàssica

(triar-ne una)

 

Programa de Millora de l’Aprenentatge i del Rendiment (PMAR)

El Programa de Millora de l’Aprenentatge i del Rendiment (PMAR) té per finalitat que l’alumnat, mitjançant una organització dels continguts i de les matèries diferent a la que s’estableix amb caràcter general, pugui assolir els objectius i les competències bàsiques de l’etapa i obtenir, per tant, el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria. S’entén com un recurs per a atendre la diversitat i s’imparteix a 3r d’ESO.

Els alumnes del grup de tercer que tenim actualment fan assignatures en grups reduïts: Àmbit Científic (matemàtiques, física i química i biologia), Àmbit Sociolingüístic (castellà, català i ciències socials), Àmbit pràctic (dibuix i tecnologia), educació física, religió i anglès.

Programa de Reforç de l’Aprenentatge (PRAQ)

Enguany hem posat en marxa el nou Programa de Reforç de l’Aprenentatge (PRAQ) per a quart d’ESO. Aquest programa es vol aplicar als centres d’educació secundària de les Illes Balears amb la finalitat de millorar els resultats dels alumnes de 4t d’ESO i pal·liar els efectes de la LOMCE.