Menjador

El servei de menjador està a disposició de tots els alumnes del centre, i dels pares que el vulguin visitar.

Els alumnes d’infantil i de primer de primària disposen de servei directe a la taula per part de cambreres especialitzades i són atesos per monitors amb atenció continuada.

Els altres alumnes disposen d’un autoservei.

Els menús estan adaptats per als alumnes que necessiten un determinat regim dietètic (presentant informe mèdic).

HORARIS del MENJADOR:

Tots els dies lectius de 12.30 a 14.45 hores.

Responsable del servei: Josep Campins.

PREUS:

Tiquet diari individual: 8 euros (*)

Dues menjades setmanals: 60 euros (*)

Cinc menjades setmanals: 140 euros (*)

(*) El preu inclou: menú, berenar per als alumnes d’infantil, vigilància del menjador (21 monitors) i vigilància dels patis de 12.30 a 15 hores (18 monitors).

EMPRESA DEL MENJADOR:

Família Cristino Merino: trenta anys dedicats a alimentar els alumnes del col·legi.

MENÚS:

Confeccionats mensualment per setmana i dia per un expert en dietètica i alimentació. El menú és a disposició dels alumnes i les famílies a la pàgina web i a la recepció.

DIETISTA: Montse Riquelme Piña

Vegeu-ne el currículum. (pdf  – dietista- MONTSE RIQUELME PIÑA)

SEGUIMENT DEL MENJADOR:

Disposam d’una comissió mixta que mensualment fa el seguiment dels menús i de les incidències (si es generen) del menjador. Els monitors fan un informe diari.

NORMATIVA DEL SERVEI PER ALS ALUMNES:

  • Abans d’entrar al menjador els alumnes es rentaran les mans.
  • Els alumnes que tenguin necessitat d’anar al bany ho faran abans d’entrar al menjador.
  • A mesura que van arribant a les taules, s’asseuran amb ordre i sense deixar cap lloc buit.
  • L’entrada al menjador es farà amb calma, sense córrer ni cridar.
  • Menjarem correctament fent ús adequat dels coberts, tassó i palangana.
  • Parlarem amb els companys de la taula en un to de veu normal o baix.
  • S’intentarà mantenir un ambient de silenci i tranquil·litat dins el menjador.
  • Quan un alumne acabi de dinar, aixecarà el braç, i la monitora li dirà si se’n pot anar a deixar la safata.
  • En acabar de dinar se’n durà la seva palangana al seu lloc, els carros, i deixarà la cadira col·locada.
  • Cada un és responsable de deixar el seu lloc net.
  • Tot el menjar servit es menjarà a l’interior del menjador.
  • Es pot repetir plat sempre i quan s’hagi acabat el que han servir inicialment.
  • S’utilitzarà un llenguatge correcte per parlar i utilitzant “per favor” i“gràcies”.
  • No s’ha de mastegar amb la boca oberta ni parlar amb la boca plena.
  • Qualsevol incorrecció serà notificada als pares.
  • Si el comportament d’un usuari no és correcte serà notificat als pares, i si és reincident, pot donar lloc a l’exclusió temporal del servei de menjador.
  • L’alumnat que faci ús del servei de menjador ha de quedar dins el recinte escolar de les 12’30 a les 15h. Aquest alumnat no pot abandonar el recinte escolar sense la presentació anticipada del justificant de sortida degudament signatr pel seu pare/mare.
  • Quan els pares d’alumnes d’Infantil o de 1r d’E.P venguin a dinar al menjador ho podran fer amb el seu fill però NO haura convidats.
 • Les famílies NO duran cap aliment o recompensa durant el temps de menjador (llepolies, xocolata, etc).

Gràcies.

CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI:

  • El menjar se servirà calent. Per evitar que el menjar tengui temps de refredar-se, els alumnes s’han d’asseure de manera ordenada i ràpida.
  • Els menús es revisaran mensualment per assegurar la varietat dels aliments.
  • Es podrà repetir de cada plat, després d’haver acabat el primer i el segon plat servits inicialment.
  • L’ensalada estarà amanida només amb oli i sal. El vinagre estarà a disposició dels comensals.
  • Diàriament es netegen el terra, les taules, les cadires i els banys. Els pares estan convidats a visitar el menjador abans de l’inici del servei.
  • Les cambreres i les monitores decantaran els coberts o les safates que no estiguin perfectament nets.
  • Es tendrà especial esment a l’atenció personal.
  • Si algun comensal hi troba desperfectes o brutor, avisarà el personal encarregat.
 • A la recepció del centre romandrà a disposició dels usuaris un full d’incidències per declarar qualsevol aspecte que no compleixi les accions abans esmentades.

MENÚ MENJADOR ESCOLAR. FEBRER 2019