Secretaria

Atenció al públic:

Setembre a maig: dilluns, dimecres i divendres, de 08 a 11 hores. Dimarts i dijous, de 15’30 a 18’00 hores.

Juny i juliol, de dilluns a divendres, de 09 a 13 hores.

Agost: tancat.

Telf: 971 606385.

Personal: Damiana Perelló, Carme Llompart i Marta Bover.

Objectiu: Realitzar les tasques de seguiment acadèmic i escolar dels alumnes.

S’encarrega de:

 • Realitzar el procés d’admissió d’alumnes.
 • Renovació de matrícula d’alumnes.
 • Procés d’informació a les famílies a través dels butlletins.
 • Sol·licitar, diligenciar i lliurar els títols oficials.
 • Sol·licitar, diligenciar i lliurar els expedients.
 • Emetre les certificacions acadèmiques sol·licitades i d’altres certificacions.
 • Dur a terme les gestions amb l’IES de referència per al centre.
 • Dur a terme la proposta de titulació: expedients.
 • Gestionar la documentació amb la Conselleria.
 • Estadístiques dels alumnes.
 • Enviar a la UIB la mitjana de les notes i la modalitat per a la PAU. Preinscripció.
 • Diligenciar les baixes oficiales dels alumenes a efectes acadèmics.
 • Enviar el llibre d’ escolaritat i/o historial acadèmic dels alumnes que canvien de centre.
 • Tramitar les sol·licituds d’exempció d’assignatures.