Horari de la reunió:

  • 15:15 h famílies 1r d’ESO a sala d’audiovisuals i a continuació a l’aula amb el tutor/la tutora.
  • 15:15 h famílies de 2n a l’aula amb el tutor/la tutora.
  • 16:00 h famílies de 3r i 4t d’ESO a l’aula amb el tutor/la tutora.

A l’entrada del pavelló d’ESO s’exposarà la relació de llistes-classes i localització de les aules.