Els alumnes del segon curs del cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) de tècnic en farmàcia i parafarmàcia (TFP) i del CFGM de tècnic en atenció a persones en situació de dependència (TAPSD) han desenvolupat el projecte Salle-IMPROVE. L’objectiu d’aquest projecte és plantejar una proposta de millora real que es pugui implementar en una farmàcia, en el cas dels alumnes de TFP, i en un centre de dependència, en el cas dels alumnes de TAPSD.

Les classes s’han dividit en equips de tres o quatre alumnes i cada grup ha hagut de contactar i visitar una farmàcia o centre de dependència diferent i fer-ne una anàlisi a partir d’una plantilla prèviament elaborada a classe. A partir d’aquesta anàlisi i d’haver entrevistat el responsable de la farmàcia o centre de dependència, han hagut de consensuar aquesta proposta de millora i desenvolupar-la en un informe que han lliurat i presentat a aquest responsable. Les propostes per a les farmàcies han fet referència a modificacions en la distribució dels espais, implementació de serveis nous, potenciació de les xarxes socials i pàgines web i estètica i renovació de mobiliari. En relació als centres de dependència, les propostes s’han dirigit sobretot a millorar el programa d’oci i temps lliure adreçat als seus usuaris. Gràcies a aquest projecte, els alumnes han pogut treballar no només continguts i procediments propis dels mòduls professionals dels seus cicles formatius, sinó que també han pogut potenciar molts aspectes competencials essencials per a la seva formació integral.

Finalment, els alumnes varen celebrar una gala de presentació en la qual cada equip va exposar la seva feina davant dels altres equips, els professors, els familiars i la resta d’alumnes de cicles formatius. El resultat ha estat molt positiu i molt ben valorat pels professionals que han rebut les propostes de millora.