El grup de Pastoral té la missió de coordinar la tasca evangelitzadora del nostre centre per facilitar la maduració integral de cada persona.

– Durant el curs escolar treballam el nostre lema amb els alumnes.

– Abans de començar l’activitat acadèmica, el professor fa la reflexió del matí relacionada amb els nostres valors: solidaritat, responsabilitat, convivència, creativitat, interioritat i transcendència.

– A totes les etapes educatives s’imparteix l’assignatura de Religió.

– Tenim cura de l’ambientació dels passadissos, de les aules, dels rebedors…, així també podem transmetre els valors de l’Evangeli.

– Coincidint amb els temps litúrgics, es duen a terme celebracions de la paraula o eucaristies amb els alumnes i els professors.

– Celebram la setmana vocacional i lassal·liana.

– Al centre hi ha catequesi de primeres comunions amb la col·laboració dels pares dels alumnes.

– Hi ha grups de convivència d’alumnes de secundària i preparació per la confirmació.

– Els educadors, els animadors esportius i els professors ens implicam en les celebracions i les dinàmiques pastorals.

– El grup de Pastoral es coordina també amb Acció Social, Hara i també amb la confraria de La Salle.

– El nostre centre també col·labora amb la pastoral diocesana.