“Nova convocatòria per obtenir els certificats d’A2, B1 o B2 per la universitat d’Oxford.
L’Oxford Test of English és una prova de competència general d’idioma, avaluada conforme al Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MCER).

Les proves es realitzaran al propi centre La Salle, dijous, 28 de març de 2019.
Obert el període d’inscripció: Del 18 de febrer fins al dia 26 de febrer 2019.
Per a més informació contacti amb nosaltres.”