Dins la dinàmica d’innovació pedagògica i treball en competències des de La Salle fa uns anys que es treballa amb projectes dins d’aula. Enguany al nivell de sisè d’educació primària el tema que va centrar la tasca integrada del primer trimestre fou la figura i l’obra de l’artista Joan Miró. A les diferents assignatures els alumnes han descobert la biografia, temàtica, obra, relació amb el seu context històric, amb l’illa de Mallorca o el seu llegat avui en dia. Amb presentacions i exposicions orals han compartit amb la resta de companys la seva recerca. A més s’ha treballat plàsticament posant especial rellevància amb la temàtica i els elements que feia ús l’artista, primer individualment i després en grups cooperatius s’han interpretat i expressat lliurement per donar una mirada personal del que s’ha treballat.

També els alumnes van poder gaudir dins el desembre d’una visita guiada a la Fundació Pilar i Joan Miró. Amb aquesta van poder viure de més aprop la realitat del seu procés creatiu i vivenciar les sensacions que transmet l’espai on va residir i materialitzar moltes de les seves obres.

Finalment amb les idees aportades pels grups del nivell, s’ha fet el mural que ha inclòs les aportacions i elements més significatius que han sorgit durant la realització de les diferents tasques. Aquest mural s’ha realitzat amb engalbes i esmalts ceràmics que cerquen representar d’una manera similar a la de l’artista a uns dels formats que l’han fet més reconegut internacionalment.

El fruit d’aquesta feina i la il·lusió que durant setmanes s’ha madurat amb els alumnes, hem trobat lligams que uneixen de manera innegable l’univers Miró i el de Sant Joan Baptista; com l’estrella n’és part característica de la seva iconografia del primer i insígnia del segon; els ulls que miren més enllà, l’au que uneix els elements terrenals amb els divins o els colors que ho fan palès.

A continuació es mostren unes fotografies del dia de la inauguració