Llibres de text i material escolar

 

 Compra en línia

 De dia 6 de juliol al 14 d’agost (ambdós inclosos)

  • Totes les compres de material NCA per a educació infantil i primària i de llibres de text i digitals per a la resta d’etapes es faran en línia.
  • Els llibres i els materials es lliuraran a l’alumne el primer dia lectiu.
  • Els alumnes de secundària i batxillerat que hagin aprovat a la convocatòria extraordinària (setembre) podran fer la compra en línia entre els dies 5 i 9 de setembre (ambdós inclosos).

 

 Compra presencial

Només per a roba esportiva i baverall (a la botiga situada al costat de la recepció del col·legi).

  • Del 23 al 31 d’agost, de 10 a 13 hores cada dia i de 17 a 19 hores els dimarts i els dijous.
  • Els dies 1, 2 i 3 de setembre, de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
  • Del 6 al 30 de setembre, de dilluns a divendres, de 8.30 a 10 hores. 

 

Observacions 

 

  • No s’acceptaran devolucions de peces de roba esportiva ni baveralls.
  • Les peces de roba esportiva i els baveralls no es podran assajar.
  • Tots els pagaments s’han de fer mitjançant transferència o targeta bancària. 
  • Quan us lliurin els materials, és convenient que comproveu que coincideixen amb els que havíeu sol·licitat, ja que no s’admetran devolucions.

Documentació dels llibres de text als diferents cursos

 

 

1r

2n

3r

4t 

PMAR II

PRAQ

Infantil

Pdf icono gratis Pdf icono gratis Pdf icono gratis

Primària

Pdf icono gratis Pdf icono gratis Pdf icono gratis Pdf icono gratis Pdf icono gratis Pdf icono gratis

ESO

Pdf icono gratis Pdf icono gratis Pdf icono gratis   Pdf icono gratis Pdf icono gratis

Batxillerat

Científic

Pdf icono gratis Pdf icono gratis

Tecnològic

Pdf icono gratis Pdf icono gratis

Social

Pdf icono gratis Pdf icono gratis

Humanístic

Pdf icono gratis Pdf icono gratis

Cicles formatius

TASPD

Pdf icono gratis Pdf icono gratis

TSEI

Pdf icono gratis Pdf icono gratis

TFP

Pdf icono gratis Pdf icono gratis

TSLC

Pdf icono gratis Pdf icono gratis

TCAI

Pdf icono gratis

Llibres de lectura d’ESO:  Pdf icono gratis

Material esportiu i vestimenta:  Pdf icono gratis