Llibres de text i material escolar

 

 Compra en línia

 De dia 5 de juliol al 17 d’agost (ambdós inclosos)

 • Totes les compres de material NCA per a educació infantil i primària i de llibres de text i digitals per a la resta d’etapes es faran en línia.
 • Els llibres i els materials es lliuraran a l’alumne el primer dia lectiu.
 • Els alumnes de  batxillerat que hagin aprovat a la convocatòria extraordinària (setembre) podran fer la compra en línia entre els dies 7 i 9 de setembre (ambdós inclosos).

 

 Compra presencial

Només per a roba esportiva i baverall (a la botiga situada al costat de la recepció del col·legi).

 • Els dies 1, 2 , 5 i 6 de setembre, de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
 • Del 7 al 9 de setembre de 8.30 a 10 hores.
 • Del 12 al 30 de setembre, de dilluns a divendres, de 9.05 a 9.50 hores. 
 • A partir del mes d’octubre els dimarts de 15.45 a 16.30 hores i els dijous de 9.05 a 9.50 hores. 

 

Observacions 

 

 • No s’acceptaran devolucions de peces de roba esportiva ni baveralls.
 • Les peces de roba esportiva i els baveralls no es podran assajar.
 • Tots els pagaments s’han de fer mitjançant transferència o targeta bancària. 
 • Quan us lliurin els materials, és convenient que comproveu que coincideixen amb els que havíeu sol·licitat, ja que no s’admetran devolucions.

Documentació dels llibres de text als diferents cursos

 

 

1r 2n 3r 4t PDC I PRAQ

Infantil

Primària
ESO
Batxillerat Científic
Tecnològic
Social
Humanístic
General  
Cicles formatius TASPD
TCAI
TFP
TGMNAT
TSCF
TSLCB
TSEI

Llibres de lectura:

 

1r 2n 3r 4t PDC I PRAQ
ESO
Batxillerat Comuns
Literatura universal

Material esportiu i vestimenta: