Llibres de text i material escolar

 

 

 Compra en línia

De dia 5 de juliol al 17 d’agost (ambdós inclosos)

  • Totes les compres de material NCA per a educació infantil i primària i de llibres de text i digitals per a la resta d’etapes es faran en línia.
  • Els llibres i els materials es lliuraran a l’alumne el primer dia lectiu.
  • Els alumnes de  batxillerat que hagin aprovat a la convocatòria extraordinària (setembre) podran fer la compra en línia entre els dies 7 i 9 de setembre (ambdós inclosos).

 

 Compra presencial

Només per a roba esportiva i bates (a la botiga situada al costat de la recepció del col·legi).

  • Els dies 4, 5, 6, 7 i 8 de setembre, de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
  • Del 12 al 30 de setembre, de dilluns a divendres, de 8.30 a 10 hores.
  • A partir del mes d’octubre al mes de maig els dilluns i dijous de 15.30 a 16.15 hores.

Observacions i descomptes

 

  • Quan us lliurin els materials, és convenient que comproveu que coincideixen amb els que havíeu sol·licitat, ja que no s’admetran devolucions de llibres.

 

 

  • El col·legi realitzarà un descompte a les famílies de tres o més fills escolaritzats en el nostre centre: en educació Infantil, educació primària i en 1r i 2n d’educació secundària tindran un 10% de descompte en la compra del projecte NCA de districte, en el material didàctic Snappet (programari), material, activitats escolars i roba esportiva i bates (una vegada presentada la factura i documentació en la secretaria del centre, se’ls retornarà l’import del descompte).

 

Documentació dels llibres de text als diferents cursos

 

 

1r 2n 3r 4t 3r Diver 4t Diver

Infantil

Primària
ESO
Batxillerat Científic
Tecnològic
Social
Humanístic
General  
Cicles formatius TASPD
TCAI
TFP
TGMNAT
TSCF
TSLCB
TSEI
TSAP  

Llibres de lectura: 

Material esportiu i vestimenta: