Benvolgudes famílies,

volem posar en coneixement de tota la comunitat educativa les inversions i millores realitzades al centre gràcies a les contribucions de les famílies que hi formen part.

Les inversions han estat diverses i ajustades a les necessitats del centre. Així, les actuacions més significatives que s’han duit a terme són:

• Renovació i acondicionament de la sala on hi ha l’AMIPA i la tenda de material esportiu, així com del passadís que du a les aules d’informàtica.

• Banys de primària i secundària

• Entrada de secundària i batxiller amb rampa adaptada per a persones amb mobilitat reduïda

 

• Empedrat de la voravia del poliesportiu que hi ha al pàrquing de les pistes de tennis