Diploma dual

El diploma dual és un programa educatiu que permet als estudiants obtenir dues titulacions simultànies: la pròpia del seu país i l’American High School Diploma. Aquest programa, creat i desenvolupat per Academica Corporation, ofereix l’oportunitat d’iniciar en 2n d’ESO, 3r d’ESO, 4t d’ESO o 1r de Batxillerat, amb l’avantatge de tenir només 1 o 2 assignatures per curs. Els alumnes reben la mateixa titulació que els estudiants nord-americans en finalitzar el High School, reconeguda en tots els estats i universitats del món.

El programa se centra en la immersió lingüística, tecnològica i personal, millorant el nivell d’anglès, proporcionant autonomia personal i habilitats en noves tecnologies. Els estudiants només han de cursar 6 assignatures per obtenir la titulació americana, amb la possibilitat de convalidar fins al 75% dels 24 crèdits necessaris. A més, poden triar assignatures optatives que amplien el seu vocabulari en matèries no comunes en el currículum europeu, com fotografia digital, criminologia o psicologia.