El segon trimestre d’aquest curs a quart de primària ha estat marcat per un viatge a la història, a una època molt concreta: L’Edat mitjana. L’alumnat de tot el nivell han treballat a assignatures com matemàtiques, ciències socials, llengua catalana o plàstica integrant els conceptes i els continguts específics de cada una d’elles a la temàtica proposades per l’equip docent. Aquestes tasques han estat acordades i desenvolupades sempre en grup cooperatiu i tots els integrants han hagut de posar-se d’acord i consensuar l’organització i execució de cada una de les passes.

En primer lloc, s’ha fet una feina de recerca i investigació sobre les característiques del moment històric que es volia treballar i conèixer. A l’assignatura de ciències socials s’ha treballat aspectes tan variats com importants: des de l’organització social, els oficis que existien, el tractament de la religió, les corrents d’arts que sorgiren, fins a la vestimenta que utilitzaven els camperols. El més important ha estat conèixer i resoldre tots els dubtes i intrigues que sorgien a l’aula. També a l’assignatura de matemàtiques s’ha hagut de fer un esforç per refrescar i ampliar els coneixements sobre geometria i proporcionalitat per poder després executar el seu castell amb les formes i proporcions desitjades. Un altre dels treballs interessants ha estat la incorporació de manera transversal a tot el projecte de les noves tecnologies, s’han fet presentacions i vídeos per mostrar les feines i també s’han empleat codis Qr per poder compartir la informació directament amb qualsevol persona que vegi el projecte.
La part més visual del projecte ha estat, sense cap dubte, la construcció dels castells. Cada grup ha fet una proposta de castell on s’inclouen tots els coneixements i continguts generats durant aquest i a més, gràcies la codificació comentada anteriorment, han pogut compartir la feina feta amb tota la comunitat educativa.
El projecte finalitza amb una excursió per visitar al castell de Bellver, a aquesta trobaran en mida real i dins la nostra realitat històrica tot el que s’ha treballat durant setmanes.