A l’etapa d’educació infantil un dels objectius sobre què es desenvolupa el coneixement és el d’aconseguir que l’alumnat sigui competent i que pugui assolir de forma integral el seu aprenentatge. Per facilitar-lo centrem part d’aquest amb dinàmiques que potencien el descobriment actiu i manipulatiu a les àrees de matemàtiques i lectoescriptura.

La utilització dels diferents materials amb què poden realitzar les activitats proposades fa possible que l’alumne estigui més implicat i per la qual cosa se senti més motivat a l’hora de desenvolupar-les, essent conscient i protagonista del seu progrés i aprenentatge.

Un aprenentatge que parteix dels interessos i experiències de l’alumne fa que sigui significatiu, útil i perdurable dins el temps.

A més s’introdueix l’errada com a part inherent del procés d’aprenentatge i l’inclou com una passa més dins el seu desenvolupament, alliberant-la de qualsevol connotació negativa i deslligant-la del fracàs.

Finalment s’entén que l’alumne construeix el coneixement amb la cooperació dels seus companys de dinàmica en cas que ho consideri i amb l’acompanyament del professorat quan ho necessiti. Essent l’únic protagonista en tot moment del progrés i realització de les activitats.