Què és la prehistòria? Com vivien els primers homes? De què s’alimentaven? Quins descobriments varen fer? Com podem saber coses d’aquella època? Qui l’estudia? Aquestes són algunes de les preguntes que ens hem fet durant aquestes darreres setmanes i a les que han donat resposta els vostres fills.

Per al desenvolupament d’aquest projecte hem elaborat un dossier amb informació anecdòtica sobre la prehistòria. Els alumnes han treballat de manera molt significativa l’escriptura. Fent dictats, aprenent poesies o redactant textos. Han après a organitzar les idees, primer mentalment i després per escrit, respectant les normes i estructures gramaticals. Fer la descripció del tigre dents de sabre o del gliptodont els hi ha encantat.

Pel que fa a l’anglès, hem treballat el vocabulari i les diferents estructures gramaticals “CAN” d’una forma molt lúdica, auditiva i visual, inclús hem après un rap amb tot el contingut treballat. Si el voleu practicar a casa, aquest rap comença així; “FIRE, ROCK CAVE…” Si ho intenteu, segur que sortirà genial, ànim!

També hem treballat el calendari de manera manipulativa. Els dies els hem representat amb bolles blaves, les setmanes vermelles, els mesos verdes i els anys blanques. Els nins podien representar per exemple 28 dies agafant 4 bolles vermelles, 1 verda, 28 blaves o 3 vermelles i 7 blaves (s’han adonat que totes eren correctes). Han après equivalències.

Hem anat al poblat talaiòtic i al museu de Son Forners, situat al poble de Montuïri. Allà els hi han explicat informacions més específiques, tals com que els primers pobladors a Mallorca ja eren de l’edat del metall i practicaven l’agricultura i la ramaderia. Han vist, han tocat i han imaginat, quelcom molt important per entendre.

El principal benefici dels projectes consisteix en el fet que els alumnes es converteixen en la font principal d’informació i són capaços de poder transmetre aquest coneixement als seus iguals. Essent així els protagonistes del seu aprenentatge. A més, desenvolupen l’habilitat d’expressar-se oralment davant d’un públic, treballant la confiança i la seguretat en un mateix. Els resultats han estat excel·lents. Creiem que els projectes augmenten la motivació de l’alumnat i som conscients que això no seria possible sense la implicació dels pares en la recerca d’informació i en la preparació prèvia de l’exposició oral juntament amb els seus fills. Per això us felicitem i us donem les gràcies! Ha estat una molt bona experiència! Confiem a continuar evolucionant en aquesta direcció.