Des del Departament d´Orientació de Batxillerat, vos informam de les visites i xerrades que es varen dur a terme dins el PAT de Segon de Batxillerat. Aquestes activitats, que continuaran amb altres visites i tallers el pròxims mesos, han estat molt fructíferes i han despertat l´interès de molts dels nostres alumnes. L’objectiu principal d’aquestes era el de donar a conèixer el món universitari i proporcionar a l’alumne una idea general de l’oferta formativa que es poden trobar el dia de demà, un cop finalitzada l’etapa de batxillerat. Per tant ha estat una eina amb la qual els hem intentat orientar per a un futur molt proper.

Entre les diferents xerrades, hem pogut comptar amb els següents centres universitaris:

  • Universitat Internacional de Catalunya: (Dia 15 de novembre a les 15:00) Aquesta xerrada anava dirigida especialment als alumnes interessats en fer el GRAU de Medicina (explicació del seu propi procés d´admissió). També era extensiva a totes les altres modalitats de batxillerat. www.uic.es/es

  • Universitat Pompeu Fabra: (Dia 16 de novembre a les 11:00) Dirigida a les modalitats de Ciències Socials i Humanitats, Ciències de la Salut i la Vida, i Comunicació i Tecnologies de la informació. https://www.upf.edu/es/

  • Universitat Politècnica de Catalunya: (Dia 16 de novembre a les 13:00) Xerrada enfocada als alumnes de la modalitat científica i tecnològica. https://www.upc.edu

  • Blanquerna “El primer any a la Universitat”: (Dia 17 de novembre a les 11:00) Com bé diu el títol d’aquesta xerrada, era interessant per tot l’alumnat de batxillerat, doncs aquesta anava enfocada a donar a conèixer la experiència del primer any d’universitat tenint en compte tots els aspectes i ajudarlos a fer reflexions per una bona tria d´estudis. www.blanquerna.edu

  • Universitat La Salle Ramon Llull: (Dia 18 de novembre a les 10:00) Darrera xerrada d’aquest mes on els interessats eren sobretot els alumnes de la modalitat tecnològica, doncs aquesta universitat ofereix graus com ara els d’enginyeria, arquitectura, informàtica… Els alumnes que han assitit han demostrant un gran interès, amb les qüestions plantejades i amb les consultes individuals. www.salleurl.edu