ROF (Reglament d’organització i funcionament)

“6.1 – Participació en la Comunidad Educativa

La convicció que l’aportació de cadascú facilita el creixement personal i l’enriquiment comú ens mena a promoure la participació de tots, en un clima de responsabilitat compartida, de subsidiarietat i representativitat, en coherència amb el Caràcter Propi.

La reglamentació interna assenyala amb precisió els àmbits i nivells de participació”  (Caràcter Propi, pàg 16)

 

 

 

ROF (Reglament d’organització i funcionament).

Per consultar el ROF corresponent a cada etapa, entra a Sallenet.

https://palma.sallenet.org