Recepció

Atenció continuada de 7.45 a 17’30 hores, els dies lectius.

Personal: Encarna Juárez, Carme Llompart i Marta Bover.

Objectiu: facilitar la informació i la comunicació al personal intern del centre i a l’extern.

Telf: 971 606397.

S’encarrega de:

  • Atendre els alumnes i les famílies.
  • Canalitzar les entrevistes i les reunions sol·licitades amb el personal del centre.
  • Recepció de correu i documents.
  • Té a l’abast dels alumnes i les famílies el full de reclamacions i suggeriments del col·legi.
  • Canalitza les emergències.
  • Comunica les incidències a les famílies.
  • Du a terme la venda de tiquets del menjador i de material esportiu.