Llistes d’espera procés admisió

 

 Enllaç de la conselleria per consulta amb el còdi 

Etapa

1r

2n

3r

4t

Tècnic en farmàcia i parafarmàcia

Tècnic en atenció a persones en situació de dependència

Tècnic en cures auxiliars d’infermeria

 

Llistes definitives procés admisió

 

 Enllaç de la conselleria per consulta amb el còdi 

Etapa 1r 2n 3r 4t
Educació Infantil
Educació Primària
ESO
Batxillerat Científic-Tecnològic
Batxillerat Humanístic-Social
Tècnic en farmàcia i parafarmàcia
Tècnic en atenció a persones en situació de dependència
Tècnic en cures auxiliars d’infermeria

 

 Pendents de setembre

Etapa

1r

2n

3r

4t

Batxillerat Científic-Tecnològic

Batxillerat Humanístic-Social

 

Llistes definitives procés adscripció

 

 Enllaç de la conselleria per consulta amb el còdi 

 

Etapa

1r

2n

3r

4t

Batxillerat Científic-Tecnològic

Batxillerat Humanístic-Social

 

Llistes definitives procés adscripció

 

 Enllaç de la conselleria per consulta amb el còdi 

 

Etapa

1r

2n

3r

4t

Batxillerat Científic-Tecnològic

Batxillerat Humanístic-Social