Pla Estratègic (PLEC)

Cada quatre anys el nostre centre revisa el seu pla estratègic. Aquest pla és la guia en la qual ens basam per prendre les decisions i prioritzar les actuacions durant aquest període de temps.