Pàgines web d’interés general

 

  Tots els links a premsa digital.
  Meteorologia a les Balears (aemet).
  Informació religiosa en general.
 
Bíblia en la xarxa (diversos idiomes).
  EducaMundus, plataforma de vídeos educativos.

DRETS HUMANS I DRETS DELS NINS

Defensa dels Drets Humans: Human Rights Watch.

Entitat de Nacions Unides per la igualtat de gènere i empoderament de les dones.

Drets dels nins (Unicef).

Derechos Humanos (video, texto y fotos (descarregar) de Amnistía Internacional)