Objectius Generals del centre 2018-2019

COR, COMPROMÍS I ESTIL DE VIDA
Objectius per a ALUMNES:
1. Sentir La Salle com una gran família de la qual form part i que va més enllà del meu col·legi.
2. Conèixer de manera senzilla la vida de SJB de La Salle així com algunes circumstàncies d’aquests 300 anys d’història.
3. Entendre La Salle com a lloc on puc créixer i on puc comprometre’m amb altres a favor de qui més pugui necessitar-ho.

Objectius amb FAMÍLIES:
1. Sentir-se membre de la comunitat educativa La Salle i de la família La Salle que és més àmplia que el meu entorn local.
2. Conèixer més la figura de Sant Joan Baptista De La Salle i algunes fites importants d’aquests 300 anys d’història.

Objectius per a EDUCADORS:
1. Sentir-se part de La Salle, de la comunitat educativa a la qual pertany i de la gran família que La Salle és en el Sector, Districte i al món.
2. Tornar a refrescar moments significatius de la vida de La Salle, conèixer elements essencials de la història d’aquests 300 anys.
3. Aprofundir en el propi ser vocacional d’educador lasal·lià, reconeixent la cridada que Déu fa cada dia. Sentir-se part activa i compromesa en la missió lasal·liana.
4. Viure, amb consciència, l’estil educatiu lasal·lià amb tots els seus trets i característiques d’una manera natural.