Medi ambient

L’educació ambiental és un procés d’aprenentatge permanent en el qual prenem consciència del nostre entorn humà i natural amb l’objecte d’adquirir els coneixements, valors i destreses que ens permetin actuar i solucionar els problemes ambientals presents i futurs. Perquè els nostres fills, i futures generacions, puguin gaudir d’un ambient natural saludable, com nosaltres.

Així doncs, des del col·legi es vol continuar fomentant en els alumnes una educació ambiental dins del seu procés de socialització i d’adquisició de coneixements a través d’activitats mediambientals ja consolidades en el centre, com són: bones pràctiques ambientals, tutories, jocs i tallers, hort ecològic (biodiversitat i hàbits d’alimentació) i exposicions itinerants a l’ecoaula del pati.

http://econoticiaslasallepalma.blogspot.com.es/

https://sites.google.com/a/lasallevp.es/medi-ambient-la-salle-palma/home

Però l’educació ambiental que proporcionam al col·legi només serà efectiva si el medi ambient es converteix en tema important en tots els àmbits en els quals es desenvolupa l’alumne.

És per això que la Comissió de medi ambient s’ha preguntat: “quin paper han d’assumir les famílies?” Després de la reflexió, consideram que les famílies han de tenir consciència de la seva responsabilitat dins d’aquest problema social que ens implica a tots. Així la família es converteix en una part indispensable de la nostra labor educativa cap a un món més just i sostenible. Aleshores, enguany ens hem plantejat tenir un objectiu clar amb vostès, i pretenem:

Establir una guia d’hàbits ambientals a l’aula i, posteriorment, ser transmesa a les famílies perquè puguin també introduir-la i desenvolupar-la a les seves cases: separació de residus correcta, estalvi d’energia, convivència i respecte a la natura, hàbits d’alimentació, reducció del consum i respecte cap al material escolar.