Infermeria

 

HORARI: de 8 a 17 hores.

PERSONAL:

Aquest servei està assistit per Esmirna Pineda, titulada en infermeria, que cada dia atén una mitjana de cinquanta alumnes, de la visita dels quals queda constància mitjançant un registre informàtic del motiu de la consulta i l’actuació duta a terme (tractament, dieta, desviació a casa o a la mútua, etc.).

ATENCIÓ:

A la infermeria es tracten les ferides, els cops i les lesions que els alumnes es fan durant l’horari escolar dins el centre: es fa la primera atenció (cura de la ferida, aplicació de gel, etc.) i, si cal atenció mèdica, l’alumne es deriva a la mútua. També s’hi fan consultes per mal de panxa, de cap, de gargamella, etc. La infermera observa l’alumne, li controla la temperatura, li demana des de quan té la molèstia, si han pres algun medicament a casa… No s’hi diagnostica cap malaltia, només els pot donar un calmant perquè estiguin bé durant les hores de classe o avisar els pares perquè els vénguin a cercar.

Contacte: enfermeriapalma@lasallevp.es

Per tal de tenir informació puntual sobre el servei d’infermeria, us explicam detalladament quines són les funcions de la nostra infermera:

  • Atenció a l’alumne i al personal del centre: primers auxilis dels accidents en el centre, petita valoració sobre malalties, etc.
  • Administració de medicaments (tractaments diaris i puntuals).
  • Control i revisió periòdica de les farmacioles del centre.
  • Control de les alèrgies.
  • Revisió anual de les fitxes d’infermeria.
  • Coordinació de les activitats de la Conselleria de Sanitat (vacunacions i proves d’audició).
  • Coordinació del Programa Alerta Escolar Balear 061.
  • Control mensual de la medicació dels alumnes.
  • Planificació de la revisió mèdica del personal del centre.

El centre té contractada l’assegurança amb Prebal. Les clíniques que poden atendre els nostres alumnes són la Clínica Palmaplanas i la Clínica Rotger. Sempre que hi hagi algun incident a l’escola i els alumnes necessitin anar a aquestes clíniques, la infermera us lliurarà la butlleta necessària perquè us hi atenguin.