Equip directiu i organigrama del centre curs 18-19

EQUIP DIRECTIU

 

Àrea Responsable
Direcció general Maria del Mar Carbonell
Direcció tècnica infantil i primària Cati Rigo
Direcció tècnica secundaria Joan Ensenyat
Director de comunitat Fidel Pérez
Coordinador àrea de qualitat Pepe Mejías
Coordinador identitat Juan Antonio Martínez
Cap d’estudis infantil Toñi Ferrà
Cap d’estudis primària Mª Antònia Moncadas
Cap d’estudis ESO Pedro Conde
Cap d’estudis batxiller Alex Sánchez-Monge
Cap d’estudis cicles formatius Pablo Picón

Coordinador INNV

Coordinador TIC

Guillem Grech

Coordinador cicle primària EP1 Fernando Ferreiro
Coordinador cicle primària EP2

Coordinador cicle primària EP3

Esther Pallicer

Consuelo Jiménez

Coordinador ESO 1 Mateu Cladera
Coordinador ESO 2 Pere Bergas
Coordinador CFGS Blanca Sierra

ORGANIGRAMA DEL CENTRE