Convivència

Des de la Comissió de convivència del centre tractam de construir una manera de relació entre les persones de la nostra comunitat educativa sustentada en el respecte mutu i en la solidaritat recíproca, expressada en la relació harmoniosa i sense violència entre els diferents membres de la comunitat educativa.

Pretenem ensenyar i aprendre una suma de coneixements, habilitats i valors que permeten posar en pràctica viure en pau i harmonia, que és la base per a l’exercici de la ciutadania. Aquests aprenentatges estan establerts tant en els objectius transversals com en els objectius verticals.

L’enfocament formatiu conté una dimensió preventiva, expressada en el desenvolupament de coneixements, habilitats i actituds que permeten formar persones autònomes, capaces de prendre decisions personals i d’anticipar-se les situacions que amenacen o alteren l’aprenentatge de la convivència.

Els nostres tres eixos essencials són:
1. Enfocament formatiu: s’ensenya i s’aprèn a viure amb altres.
2. Participació i compromís de tota la comunitat educativa, d’acord amb els rols, les funcions i les responsabilitats de cada membre.
3. Tots els membres de la comunitat educativa són subjectes de dret i de responsabilitats i han de tenir cura de la dignitat de tots.