Cicles Formatius de Grau Superior

Descripció del cicle

Els cicles Formatius de Grau Superior són ensenyaments reglats on es pot aprendre tot el que cal per exercir una professió.

Aquest ensenyament té dos tipus de mòduls (semblant a assignatures) :
– Mòduls teòrics-pràctics que es reben al centre de formació.
– Mòduls de formació en centres de treball (FCT), això vol dir que es fa la formació en empreses.

Quan aprovis un CFGS obtindràs el títol de tècnic/a superior.

Accés als cicles formatius
L’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional es pot dur a terme per diferents vies:

Accés directe
Estar en possessió del Títol de Batxiller
Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental.
Estar en possessió d’un Títol de Tècnic Superior, Tècnic Especialista o equivalent a efectes acadèmics.

Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.

Accés mitjançant prova (per aquells que no tenguin algun dels requisits anteriors):

Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (es requereix tenir al menys 19 anys en el moment en que es realitza la prova o 18 per aquells que poseeixen el títol de Tècnic).

HORARI ESCOLAR:  15.00 a 20.40 hores

Característiques:

  • La formació és presencial.
  • Tutoria. Hi ha un pla de tutoria professional per a cada alumne.
  • Projecte Curepto. Existeix la possibilitat de fer les FCTs a un país en vies de desenvolupament, concretament a Xile, mitjançant l’ONGD PROIDEBA.
  • Tenim acords amb prestigioses empreses del nostre voltant que valoren enormement la formació rebuda a La Salle.

TITULACIONS:

Tècnic superior en Educació Infantil

Info Descarga cast.   Info Descàrrega cat.     Info English

Tècnic Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic

Info Descarga cast.     Info Descàrrega cat.    Info English