Cicles Formatius de Grau Mitjà

Descripció del cicle

Els cicles Formatius de Grau Mitjà són ensenyaments reglats on es pot aprendre tot el que cal per exercir una professió.

Aquest ensenyament té dos tipus de mòduls (semblant a assignatures) :
– Mòduls teòrics-pràctics que es reben al centre de formació.
– Mòduls de formació en centres de treball (FCT), això vol dir que es fa la formació en empreses.

Quan aprovis un CFGM obtindràs el títol de tècnic/a mitjà.

Accés als cicles formatius
L’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional es pot dur a terme per diferents vies:
a) Accés amb títol de graduat en educació secundària obligatòria (Accés via ESO).
b) Accés mitjançant la superació dels mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (Accés via mòduls obligatoris PQPI).
c) Accés mitjançant la superació del curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà, la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà, la prova d’accés a cicles formatius de grau superior o la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys

HORARI ESCOLAR:  7.55 a 13.45 hores.

Característiques:

  • La formació és presencial.
  • Tutoria. Hi ha un pla de tutoria professional per a cada alumne.
  • Projecte Curepto. Existeix la possibilitat de fer les FCTs a un país en vies de desenvolupament, concretament a Xile, mitjançant l’ONGD PROIDEBA.
  • Tenim acords amb prestigioses empreses del nostre voltant que valoren enormement la formació rebuda a La Salle.

TITULACIONS:

Tècnic en atenció a persones en situació de dependència

Info Descarga cast.   Info Descàrrega cat.     Info English

Tècnic superior en farmàcia i parafarmàcia

Info Descarga cast.     Info Descàrrega cat.    Info English

 

Galeria fotogràfica curs 2017-2018

 

Galeria fotogràfica curs 2016-2017