Cicles Formatius

L’oferta formativa de Formació Professional respon a les necessitats de la societat i del mercat laboral i permet:

 • La qualificació en una professió.
 • La millora de la professió a que hom es dedica.
 • La preparació per a l’exercici d’altres professions.
 • L’accés amb èxit al mercat laboral.
 • La participació de forma activa en la vida social, cultural i econòmica.

La Formació Professional té una organització modular, i els seus continguts, a més de ser teòrics i pràctics, s’ajusten als diversos camps professionals.

Els estudis de Formació Professional s’estructuren en 26 famílies professionals i, dins d’aquestes, en títols de:

 • FP Bàsica
 • Grau Mitjà
 • Grau Superior

REQUISITS D’ACCÉS

Els requisits d’accés estan determinats per la normativa vigent.

L’accés als Cicles Formatius de GRAU MITJÀ es pot dur a terme per diferents vies:

Accés directe:

 • Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o d’un nivell acadèmic superior.
 • Estar en possessió d’un Títol Professional Bàsic (Formació Professional Bàsica).
 • Estar en possessió d’un títol de Tècnic o de Tècnic Auxiliar o equivalent a efectes acadèmics.
 • Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP).
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Accés mitjançant prova (per aquells que no tinguin algun dels requisits anteriors):

 • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà (es requerirà tenir, al menys, disset anys, complits l’any de la realització de la prova).

OFERTA EDUCATIVA

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Els cicles Formatius de Grau Mitjà són ensenyaments reglats on es pot aprendre tot el que cal per exercir una professió.

Aquest ensenyament té dos tipus de mòduls (semblant a assignatures) :
– Mòduls teòrics-pràctics que es reben al centre de formació.
– Mòduls de formació en centres de treball (FCT), això vol dir que es fa la formació en empreses.

Quan aprovis un CFGM obtindràs el títol de tècnic/a mitjà.

Accés als cicles formatius
L’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional es pot dur a terme per diferents vies:
a) Accés amb títol de graduat en educació secundària obligatòria (Accés via ESO).
b) Accés mitjançant la superació dels mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (Accés via mòduls obligatoris PQPI).
c) Accés mitjançant la superació del curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà, la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà, la prova d’accés a cicles formatius de grau superior o la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys

HORARI ESCOLAR:  7.55 a 13.45 hores.

Característiques:

 • La formació és presencial.
 • Tutoria. Hi ha un pla de tutoria professional per a cada alumne.
 • Projecte Curepto. Existeix la possibilitat de fer les FCTs a un país en vies de desenvolupament, concretament a Xile, mitjançant l’ONGD PROIDEBA.
 • Tenim acords amb prestigioses empreses del nostre voltant que valoren enormement la formació rebuda a La Salle.

TITULACIONS:

Tècnic en atenció a persones en situació de dependència

Info Descarga cast.   Info Descàrrega cat.     Info English

Tècnic superior en farmàcia i parafarmàcia

Info Descarga cast.     Info Descàrrega cat.    Info English

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Els cicles Formatius de Grau Superior són ensenyaments reglats on es pot aprendre tot el que cal per exercir una professió.

Aquest ensenyament té dos tipus de mòduls (semblant a assignatures) :
– Mòduls teòrics-pràctics que es reben al centre de formació.
– Mòduls de formació en centres de treball (FCT), això vol dir que es fa la formació en empreses.

Quan aprovis un CFGS obtindràs el títol de tècnic/a superior.

Accés als cicles formatius
L’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional es pot dur a terme per diferents vies:

Accés directe
Estar en possessió del Títol de Batxiller
Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental.
Estar en possessió d’un Títol de Tècnic Superior, Tècnic Especialista o equivalent a efectes acadèmics.

Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.

Accés mitjançant prova (per aquells que no tenguin algun dels requisits anteriors):

Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (es requereix tenir al menys 19 anys en el moment en que es realitza la prova o 18 per aquells que poseeixen el títol de Tècnic).

HORARI ESCOLAR:  15.00 a 20.40 hores

Característiques:

 • La formació és presencial.
 • Tutoria. Hi ha un pla de tutoria professional per a cada alumne.
 • Projecte Curepto. Existeix la possibilitat de fer les FCTs a un país en vies de desenvolupament, concretament a Xile, mitjançant l’ONGD PROIDEBA.
 • Tenim acords amb prestigioses empreses del nostre voltant que valoren enormement la formació rebuda a La Salle.

TITULACIONS:

Tècnic superior en Educació Infantil

Info Descarga cast.   Info Descàrrega cat.     Info English

Tècnic superior en Laboratori Clínic i Biomèdic

Info Descarga cast.     Info Descàrrega cat.    Info English