Després d’un cicle de campanyes en què hem reflexionat i treballat sobre el consum responsable centrant-nos en diferents aspectes, entram de ple a l’agenda marcada a nivell internacional, i que hem de seguir com a ciutadania activa que som. Es tracta dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), un conjunt de 17 objectius i 169 metes a complir fins a l’any 2030, i que ens implica a tots i totes, independentment del nostre lloc i posició en el món.

Durant el curs 2018-2019 treballarem dos dels objectius que per a les nostres organitzacions -dedicades a la cooperació al desenvolupament- són fonamentals en el nostre treball i urgents de resoldre: l’eradicació de la pobresa (ODS 1) i de la fam (ODS 2). A més, creiem que ambdues qüestions s’enquadren en un marc de respecte i compliment amb els Drets Humans, per la qual cosa resulten d’inexcusable compliment.

A aquests dos temes li travessaran dos eixos transversals: d’una banda els drets de la infància, ja que l’educació de qualitat (principalment en la infància i la joventut) és una de les nostres raons de ser, i d’altra les qüestions de gènere, perquè entenem que l’apoderament de les dones serà clau per al compliment de tots els objectius proposats per la comunitat internacional per als propers anys, i perquè a més, els ODS emfatitzen els principis d’igualtat i no discriminació, també si ens referim a les dones.

A partir d’aquest document podràs comprendre el per què de la urgència i la necessitat de posar-nos mans a l’obra per a la consecució d’ambdós objectius en els propers anys. Com a organitzacions de desenvolupament, contribuirem a l’eradicació de la fam i la pobresa des dels diferents àmbits del nostre treball: l’educació per al desenvolupament des de l’escola, i la gestió de projectes de cooperació, el voluntariat i la incidència social i política.