Durant dos dies d’aquesta setmana, dimarts i dijous, els alumnes del grau de tècnic en educació infantil han dut a terme un conjunt d’activitats amb els alumnes de 1r any d’EI. Ho han passat pipa!!!