La setmana passada els nostres alumnes de 3r d’ESO han realitzat una activitat amb alguns joves de Mater Misericordiae Palma. L’objectiu era fer-los conscients que aquests al.lots no són tan diferents, tenen les mateixes inquietuds i es dediquen a activitats d’oci molt parescudes… L’experiència ha sigut molt enriquidora per a tots i totes!

Per a més informació sobre aquesta organització anau a:

http://www.orgmater.org/opencms/mater_ca/Mater/index.html

https://www.facebook.com/mater.palma/