Emmarcat dins de la línia estratègica núm. 2 del Pla estratègic Galileu 2016, la línia TIC es responsabilitza de l’ús correcte i del manteniment de les infraestructures tecnològiques del centre.

Durant el curs 2011-2012 es dugué a terme el pla tecnològic més ambiciós del centre. Totes les aules del centre es dotaren de PC, pissarra digital, projector i altaveus.

Durant el curs 2012-2013 es treballa en la implantació de la nova eina de gestió educativa Sallenet per assegurar-ne la implantació i la formació de l’equip de professors.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.