Quarta sortida grup senderisme: Font de sa Menta-Font de s’Obi-Cases de Planícia. Diumenge 27 de gener