Cada quatre anys el nostre centre revisa el seu pla estratègic. Aquest pla és la guia en la qual ens basam per prendre les decisions i prioritzar les actuacions durant aquest període de temps.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.