Mostra de projectes del curs a 1r d’ESO

El passat dimecres, els alumnes de 1r d’ESO varen exposar, a les respectives aules i al pati, tots els projectes realitzats durant aquest curs en les distintes àrees: matemàtiques & plàstica, biologia & història, i romàniques. Molts alumnes varen escenificar la presentació dels projectes disfressant-se d’acord a la temàtica i al treball desenvolupat. Els pares, que estaven convidats a l’acte, varen poder gaudir i admirar la feina pels seus fills. En acabar, alumnes, pares i professors, varen compartir un bon i merescut berenar.