La Salle Palma a les semifinals de la VI Lliga de Debat Escolar i a la final del VI Concurs d’Oratòria