HORARI ESCOLAR BATXILLERAT:

1r: dilluns, dimarts, dijous i divendres: de 7.55 a 14.40 hores

dimecres: de 7.55 a 13.45 hores

2n: dilluns, dimecres, dijous i divendres: : de 7.55 a 13.45 hores

Dimarts: de 7.55 a 14.40 hores

El batxillerat comprèn dos cursos acadèmics.

S’estructura en tres modalitats, encara que al nostre centre només impartim les dues primeres:

− Humanitats i ciències socials

− Ciències i tecnologia

Arts: Via d’arts plàstiques, disseny i imatge. Via d’arts escèniques, música i dansa

Tres tipus de matèries: comunes, de modalitat i optatives.

La Conselleria d’Educació i Cultura fixa matèries de modalitat i els centres dissenyen itineraris.

Vestuari de l’etapa per Educació Física:

– És d’ús obligatori la roba esportiva pròpia del col·legi per les classes d’Educació Física.

ALGUNS ESTUDIS UNIVERSITARIS VINCULATS A LES MODALITATS

HUMANITATS: Ciències polítiques, Dret, totes les filologies, tant modernes com clàssiques, Història, Història de l’art, Humanitats, Periodisme, Publicitat i relacions públiques, Mestre, Educació Social, Gestió i administració pública, Turisme.

SOCIALS: Administració i Direcció d’empreses, Ciències polítiques, Dret, Economia, Història, Publicitat i relacions públiques, Sociologia, Ciències empresarials, Educació social, Estadística, Gestió i Administració pública, Relacions laborals, Teràpia Ocupacional, Treball Social, Turisme, Mestre, Investigació privada, Criminologia

CIÈNCIES: Farmàcia, Medicina, Odontologia, Veterinària, Biologia, Geologia, Química, Física, Fisioteràpia, Infermeria, Podologia, Ciències ambientals, Enginyeries (Agrònoma, Industrial, Química, Forestal), Enginyeries tècniques (Forestal, Electricitat, Electrònica, Mecànica, Química, Tèxtil, Naval), Arquitectura tècnica, Mestre, Òptica, Psicologia.

TECNOLOGIA: Física, Matemàtiques, Administració i direcció d’empreses, Arquitectura, Economia, Mestre, Enginyeries (Agronòma, Camins, canals i ports, Forestal, Telecomunicacions, Industrial, Informàtica, Naval, Química), totes les enginyeries tècniques, Arquitectura tècnica.

MATÈRIES COMUNES PRIMER

Ciències per al Món Contemporani

Educació Física

Filosofia i Ciutadania

Llengua Castellana i Literatura I

Llengua Catalana i Literatura I

Llengua Estrangera I

MATÈRIES COMUNES SEGON

Història d’Espanya

Història de la Filosofia

Llengua Castellana i Literatura II

Llengua Catalana i Literatura II

Llengua Estrangera II

MATÈRIES DE MODALITAT I OPTATIVES

ITINERARI HUMANÍSTIC

L’itinerari recomanat a quart d’ESO per accedir a aquest itinerari de batxillerat és l’humanístic.

PRIMER

SEGON

Matèries de modalitat:

– Llatí I

– Història del Món Contemporani

– Grec I

Cal triar una assignatura optativa:

Segona llengua estrangera: Alemany

Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Estada en l’Empresa

Matèries de modalitat:

– Llatí II

– Geografia

– Història de l’Art

Cal triar una assignatura optativa:

Literatura Universal

Segona llengua estrangera: Alemany

ITINERARI SOCIAL

L’itinerari recomanat a quart d’ESO per accedir a aquest itinerari de batxillerat és el social.

PRIMER

SEGON

Matèries de modalitat:

– Economia

– Matemàtiques aplicades a les C. S. I

– Història del Món Contemporani

Cal triar una assignatura optativa:

Segona llengua estrangera: Alemany

Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Estada en l’Empresa

Matèries de modalitat:

– Matemàtiques aplicades a les C. S. II

– Geografia

– Economia de l’Empresa

Cal triar una assignatura optativa:

Literatura Universal

Segona llengua estrangera: Alemany

Fonaments d’Administració i Gestió

ITINERARI CIENTÍFIC

L’itinerari recomanat a quart d’ESO per accedir a aquest itinerari de batxillerat és el científic.

PRIMER

SEGON

Matèries de modalitat:

– Biologia i Geologia

– Física i Química

– Matemàtiques I

Cal triar una assignatura optativa:

Tècniques Experimentals

Segona llengua estrangera: Alemany

Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Matèries de modalitat:

– Biologia

– Química

– Matemàtiques II

Cal triar una assignatura optativa:

Segona llengua estrangera: Alemany

Física

Ciències de la Terra i del Medi Ambient

ITINERARI TECNOLÒGIC

L’itinerari recomanat a quart d’ESO per accedir a aquest itinerari de batxillerat és el tecnològic.

PRIMER

SEGON

Matèries de modalitat:

– Dibuix Tècnic I

– Física i Química

– Matemàtiques I

Cal triar una assignatura optativa:

– Tècniques Experimentals

– Segona llengua estrangera: Alemany

– Tecnologies de la Informació i la Comunicació

– Tecnologia Industrial I (prerequisit per poder cursar Tecnologia Industrial II)

Matèries de modalitat:

– Dibuix Tècnic II

– Física

– Matemàtiques II

Cal triar una assignatura optativa:

– Electrotècnia

– Segona llengua estrangera: Alemany

– Tecnologia Industrial II (cal haver cursat Tecnologia Industrial I)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.