Per començar l’Educació Secundària Obligatòria cal tenir aprovada l’Educació Primària.

Normalment quan el nin fa 13 anys ha de ser a 1r d’ESO. A ESO continuam amb la pedagogia de l’aprenentatge cooperatiu.

Al nostre centre tenim cinc línies a ESO i quatre programes de diversificació curricular (dos a tercer i dos a quart d’ESO).

Vestuari de l’etapa per Educació Física:

– És d’ús obligatori la roba esportiva pròpia del col·legi per a les classes d’Educació Física.

HORARI ESCOLAR:

Dilluns, dimecres i divendres: de 7.55 a 13.45 hores

Dimarts i dijous: de 7.55 a 12.50 hores i de 15 a 16.55 hores

1rESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

Matèries comunes

Ciències de la Naturalesa

Ciències Socials , Geografia i Història

Educació Física

Llengua i Literatura Catalana

Llengua i Literatura Castellana

Llengua Estrangera (Anglès)

Matemàtiques

Educació Plàstica i Visual

Música

Religió Catòlica

Ciències de la Naturalesa

Ciències Socials , Geografia i Història

Educació Física

Llengua i Literatura Catalana

Llengua i Literatura Castellana

Llengua Estrangera (Anglès)

Matemàtiques

Educació per la Ciutadania

Tecnologia

Religió Catòlica

Biologia i Geologia

Física i Química

Ciències Socials , Geografia i Història

Educació Física

Llengua i Literatura Catalana

Llengua i Literatura Castellana

Llengua Estrangera (Anglès)

Matemàtiques

Educació Plàstica i Visual

Música

Tecnologia

Religió Catòlica

Ciències Socials , Geografia i Història

Educació Física

Llengua i Literatura Catalana

Llengua i Literatura Castellana

Llengua Estrangera (Anglès)

Ètica

Religió Catòlica

Matèries optatives

Segona Llengua Estrangera (Alemany)

Taller de Matemàtiques

Processos de Comunicació

Taller de Teatre

(Triar-ne una)

Segona Llengua Estrangera (Alemany)

Taller de Matemàtiques

Processos de Comunicació

Processos de Comunicació Anglès

Taller d’Artesania

Música

(Triar-ne una)

Segona Llengua Estrangera (Alemany)

Taller de Matemàtiques A

Taller de Matemàtiques B

Processos de Comunicació

Processos de Comunicació Anglès

Taller de Teatre

Taller de Ciències Experimentals

Taller d’Electricitat

Cultura Clàssica

(Triar-ne una)

Biologia i Geologia

Física i Química

Matemàtiques A

Matemàtiques B

Educació Plàstica i Visual

Música

Tecnologia

Segona Llengua Estrangera (Alemany)

Informàtica

Llatí

(Triar un itinerari *)

Itineraris a 4t d’ESO *

Itinerari tecnològic

Itinerari científic

Itinerari social

Itinerari humanístic

Matemàtiques B

Física i Química

Tecnologia

Informàtica o Alemany

Matemàtiques B

Física i Química

Biologia i Geologia

Informàtica o Alemany

Matemàtiques B

Informàtica

Tecnologia

Educació Plàstica o Alemany

Matemàtiques A

Informàtica

Llatí

Educació Plàstica o Alemany

Programa de Diversificació Curricular

Els Programes de Diversificació Curricular (PDC) tenen per finalitat que l’alumnat, mitjançant una organització dels continguts i de les matèries diferent a la que s’estableix amb caràcter general, pugui assolir els objectius i les competències bàsiques de l’etapa i obtenir, per tant, el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria. S’entén com un recurs per a atendre la diversitat i s’imparteix a 3r i 4t d’ESO.

Tenim quatre grups (dos a tercer i dos a quart) que fan assignatures en grups reduïts: Àmbit Científic i Tecnològic, Àmbit Sociolingüístic, Anglès, etc.

I altres assignatures juntament amb la resta d’alumnes: Educació Física, Religió Catòlica, etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.