2n de batxiller i 2n d’infantil comparteixen el projecte d’un hortet a pasteres (part II)